Organizator

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

20 lat działania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, to czas poświęcony intensywnej pracy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Wolontariuszki i wolontariusze starają się pomagać w różnych okolicznościach, niejednokrotnie trudnych i wymagających. Wszystko po to, aby osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji, chore, samotne, zagrożone wykluczeniem miały realne wsparcie. Niezwykle istotną formą działania organizacji jest integracja międzypokoleniowa. W czasie  zajęć twórczych organizowanych i prowadzonych przez fachowców, uczestnicy w różnym wieku mają możliwość wspólnej pracy, która przynosi wiele satysfakcji i uczy wzajemnego szacunku.

Stowarzyszenie współuczestniczy w projektach, mających na celu wielokierunkowy rozwój dzieci i młodzieży zarówno pełnosprawnych jak i  niepełnosprawnych. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie, uczestniczą w konkursach plastycznych, wystawach, występach artystycznych, bardzo często odnosząc sukcesy w twórczej rywalizacji. W ramach współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i firmami, udzielającymi wsparcia finansowego i merytorycznego, Stowarzyszenie realizuje projekty, zadania i programy mające na celu promowanie kreatywnego i  rozwijającego stylu życia.

Aktualnie Stowarzyszenie współuczestniczy w przedsięwzięciu edukacyjnym, którego pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest Zakład Fotograficzny U Jarka. Projekt  „Żywiec Jutra” ma na celu wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez promocję wspólnej pracy dzieci z rodzicami, dziadkami, krewnymi. Jest to działanie silnie wpisujące się z cele Stowarzyszenia, ponieważ budowanie silnej rodziny, to w efekcie eliminowanie takich zjawisk socjologicznych jak samotność, alienacja, wyobcowanie, które są czynnikami destabilizującymi  system społeczny.

fb_ico

 

Foto u Jarka

Foto u Jarka to przedsiębiorstwo działające na żywieckim rynku już od 1982 roku. Dzisiaj to prężnie rozwijająca się firma promująca swoje marki dedykowane poszczególnym branżom. Podstawową zasadą działalności organizacji jest dewiza, iż „liczy się przede wszystkim zadowolenie klienta”. Reguła ta obowiązuje do dnia dzisiejszego i od początku wytyczała ścieżki rozwoju zakładu fotograficznego i kreowanych marek innych gałęzi gospodarczych. Działania edukacyjne jako specjalna nasza aktywność dedykowana lokalnej społeczności jest postępowaniem organizacji odpowiedzialnych społecznie. Często stają się istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju organizacji, która wspiera zmiany społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa.

www_ico   fb_ico