Nasze działania

Stałymi punktami naszej pracy są:

  • Prowadzenie przez wolontariuszy zajęć plastycznych i muzycznych w ramach zajęć Grupy Integracyjnej
  • We współpracy z instytucjami administracji samorządowej organizujemy cyklicznie akcje integracyjne: Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki
  • Co roku w grudniu organizujemy koncert i aukcję charytatywną, z której dochód przeznaczamy na działania statutowe i pomoc bytową naszych podopiecznych
  • Bardzo ważnym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest PROMOCJA TALENTÓW naszych podopiecznych (udział w festiwalach piosenki Busko Zdrój, organizowanie wystaw prac plastycznych indywidualnych oraz grupowych ,koncertów i wielu innych form)
  • Organizujemy akcje dobroczynne ukierunkowane na indywidualne potrzeby np: Bieg POLKI DLA POLKI, POMAGAMY JANKOWI
  • Wspieramy pomoc bytową dla podopiecznych przy współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom oraz z Urzędem Miasta
  • Organizujemy wyjazdy dla naszych podopiecznych

W ramach Stowarzyszenia działa Grupa PAŃ WCZEŚNIE URODZONYCH, skupiająca osoby w wieku emerytalnym. Panie aktywnie uczestniczą w działaniach Grupy integracyjnej (integracja międzypokoleniowa), oraz organizują   spotkania z ciekawymi osobami i pogadanki dopasowane do wieku i zainteresowań osób starszych.